สารพิษในพลาสติก มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน และ วิ่งแวดล้อม

สารพิษในพลาสติก ซึ่งในตอนนี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนะ ซึ่งหลักฐานชี้ให้เห็นว่าสารเติมแต่งทางสารเคมีหลายชิดในผลิตภัณฑ์พลาดสติกและบรรจุภัณฑ์เป็นพิษต่อผู้บริโภคและทำร้าย

สิ่งแวดล้อมและบ่อนทำลายโครงการรีไซเคิลตามการศึกษาใหม่ซึ่งเรียกร้องให้มีการพัฒนาทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ในรายงานที่ได้ออกมาเผยแพร่เมื่อวันพุธทางศูนย์กิจกรรมภูมิภาคเพื่อเป็นการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ได้ออกมาเตือนว่าการสัมผัสกับสารเคมีพลาสติกที่เป็น

อัตตรายแม้เพียงเล็กน้อยแต่อาจจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งและทำลายระบบภูมิคุ้มกันและระบบสืบพันธุ์การทำงานทางปัญญาบกพร่องและการเติมล่าช้าขึ้น

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

            ในบรรดาสารเคมี ได้แก่ สารหน่วงไฟสารเคมีเปอร์ฟลูออไรด์พทาเลทบิสฟีนอลและโนนิลฟีนอลซึ่งสามารถพบได้ในสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นของเล่นเด็กบรรจุภัณฑ์อาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอ

สารพิษในพลาสติก ซึ่งในตอนนี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนะ ซึ่งหลักฐานชี้ให้เห็นว่าสารเติมแต่งทางสารเคมีหลายชิดในผลิตภัณฑ์พลาดสติก

สารพิษในพลาสติก มีอันตรายตั้งแต่การผลิตจนถึงการเผา

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ในทุกขั้นตอนการศึกษาพบว่าสารเติมแต่งทางเคมีที่มีอยู่ในพลาสติกก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิตในทะเลและอากาศหลายประเภทตัวอย่างเช่นการเผาขยะพลาสติกที่มีสารไดออกซินที่

เป็นพิษส่งผลให้เกิดการพัฒนาสารทำลายโอโซนและก๊าซเรือนกระจก ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการด้าน

วิทยาศาสตร์เพื่อลดสารเคมีที่เป็นพิษของพลาสติกและมลพิษในทุกรูปแบบและแสวงหาวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

Gaetano Leone เจ้าหน้าที่อาวุโสของสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติกล่าว โปรแกรม (UNEP) และผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : โปรโมชั่น ufabet